Get Adobe Flash player

FSSk Dubnička

FSSk Dubničkaje najmladším umeleckým telesom Dubnice nad Váhom, ktorého členskú základňu tvorí 6 speváčok. Do svojich radov príležitostne prijíma i hosťujúcich spevákov z dubnických folklórnych súborov alebo spevákov s ochotou si zaspievať.  Skupina sa zameriava na ľudové piesne z oblasti Dubnice nad Váhom. Vznik skupiny je spojený s 35. výročím FS Mladosť v roku 2004 a potrebou spracovania miestneho repertoáru. Odvtedy skupina spolupracovala na tvorbe večerných programov Z našich koreňov, ktoré sú súčasťou Dubnického folklórneho festivalu, vianočných koncertoch, príprave CD Piesne spod Ostrého vrchu a iných spoločenských akciách v meste. Vedúcou FSSk Dubnička je Mgr. Daniela Nehézová.


Kontakt:
Mgr. Daniela Nehézová
FSSk Dubnička
Centrum I 53 / 128
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Mobil: 00421 905 391 857
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

FS Seniorklub Vršatec

FS Seniorklub Vršatecvznikol pri príležitosti osláv 50. výročia FS Vršatec v roku 2003, kedy zakladajúcimi členmi FS Vršatec boli vytvorené podmienky pre vznik najstaršej vetvy súboru, ktorá bola po viacerých konzultáciách s predstaviteľmi mesta Dubnica nad Váhom zaregistrovaná pod oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom.  K dnešnému dňu súbor absolvoval radu vystúpení, prezentuje sa na podujatiach poriadaných Mestským úradom Dubnica nad Váhom. Od svojho vzniku je súbor každoročným hosťom Celoslovenského festivalu seniorských folklórnych súborov v Krivosúd-Bodovke. Vedúcim súboru je Ľubor Cmarko.

Folklórny Súbor  senior Vršatec 

Bratislavská 435/12 

018 41 Dubnica nad Váhom   

 

Kontakt

Vedúci súboru: Ľubor Cmarko 

tel . 0917 796 757

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.seniorvrsatec.sk 

DFS Prvosienka

DFS Prvosienkavznikol v roku 1980 a pracuje pri Základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom. Jeho členmi sú žiaci tanečného odboru. Súbor má v súčasnosti 70 členov. Jeho programová skladba je zameraná na vlastný región a rázovité oblasti celého Slovenska.  Súbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží a prehliadok. Počas roka vystupuje príležitostne na slávnostných akciách, festivaloch a iných podujatiach. Umeleckou vedúcou súboru je Magdaléna Furmánková a ľudovú hudbu vedie František Róža.

Kontakt:
DFS Prvosienka
ZUŠ
Obrancov mieru 356
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Tel: 00421 42 44 211 91
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

FS Mladosť

FS MladosťFolklórny súbor Mladosť

 

Folklórny súbor Mladosť už od roku 1969 pôsobí na pôde vtedajšieho Domova mládeže SOU v Dubnici nad Váhom. Našu členskú základňu od začiatku tvorili najmä študenti spomínaného učilišťa alebo žiaci iných miestnych stredných škôl. Súčasnosť je trochu pozmenená, veď členmi terajšieho súboru už nie sú len študenti, ale i ľudia, ktorí si pre svoju lásku k folklóru nájdu čas aj popri zamestnaní. V súčasnosti v našom súbore pôsobí asi 35 tanečníkov, muzikantov a spevákov. Ako všetko časom prechádza premenami a zmenami, neobišlo to ani náš súbor. Okrem pôvodných choreografií z oblastí ako je Terchová, Trenčín, Horehronie, Čičmany, Detva, Goral a Zemplín, sa v našej súčasnej tvorbe venujeme tomu nášmu, srdciam blízkemu, dubnickému regiónu a Ilavskej kotline. Na týchto základoch v roku 2004 vznikla Folklórna spevácka skupina Dubnička, ktorá účinkuje pod našou záštitou. V spolupráci s inými folklórnymi súbormi a umelcami sme vytvorili podujatia Z našich koreňov, či CD nosiče našich ľudových piesní. V roku 2010 súbor získal Cenu Mikuláša Senku a v roku 2014 sa podarilo vydať prvé CD súboru pod názvom "Okolo Dubnice". Náš súbor patrí ku najvýznamnejším nositeľom ľudových tradícií regiónu medzi folklórnymi súbormi. Súbor sa už viackrát prezentoval nie len doma na Slovensku, ale aj v Nemecku, Švajčiarsku, Bulharsku, Rumunsku, Macedónsku, Maďarsku, Turecku a v Česku. Súbor sa prezentuje počas roka aj mimo vystúpení, keď organizuje od roku 2012 v meste Dubnica nad Váhom "Folklórnu kvapku krvi". Snažíme sa pomôcť takýmto spôsobom tým, ktorý potrebujú najvzácnejšiu tekutinu života.

Súčasné vedenie súboru:

Vedúci súboru:                             Branislav Múčka  +421 (0) 908 573 215

Zástupkyňa vedúceho súboru:        Lýdia Múčková

Primáška ľudovej hudby:               Lívia Schillerová

Adresa:

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

web: www.fsmladost.sk

 

 

 

 

FS Vršatec

FS Vršatecvznikol v roku 1953 ako neveľká spevácka skupina, ktorá sa potom začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku. Melódia spevov a tancov, farebná paleta krojov, svojráznosť a bohatstvo tanečných variácií, to boli hlavné počiatočné impulzy súboru.  Vtom čase súbor prezentoval vo svojom programe piesne, tance a kroje z okolia Dubnice nad Váhom. Do súčasnej podoby sa transformoval v roku 1967. Tvorba súboru je charakteristická originalitou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho materiálu, vyznačujúc sa nesmiernou nápaditosťou a vyjadrovaním životného optimizmu. Významná a rozsiahla je činnosť súboru v oblasti reprezentácie slovenského ľudového umenia doma i v zahraničí. V roku 2008 Vršatec oslávi 55 rokov svojej existencie. Účinkoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Ázie, Severnej i Južnej Ameriky, v Afrike a tiež i v Austrálii. Vedúcim súboru je Jozef Martinka.

Kontakt:
Záujmové združenie
FS Vršatec
Bratislavská 435
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Tel: 00 421 42 44 55 744
Mob: 00 421 903 244 296
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.